TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.23.H04-210605-0005

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: LÝ TIỀN LONG (CT 10/06/21)
Địa chỉ: P3
Lĩnh vực: Đất đai
Tên hồ sơ: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
Trạng thái hồ sơ: Mới nhận
Ngày nhận: 05/06/2021
Ngày hẹn trả: 21/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
7
0
9
0
3
1
 Đang online: 88