TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 3401172020776

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Võ Văn sang
Địa chỉ: ấp bà hiên
Lĩnh vực: Chứng thực
Tên hồ sơ: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 10/05/2021
Ngày hẹn trả: 12/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
7
4
9
4
5
 Đang online: 256