TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 1052717200795

Họ tên người nộp: Thái Thị Xà Quên
Tổ chức/Cá nhân: Sơn Thị Xinh
Địa chỉ: Khóm 2
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 18/05/2021
Ngày hẹn trả: 25/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
1
9
4
2
6
 Đang online: 129