TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 43 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội

Mức 4

Đăng ký

3 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội

Mức 4

Đăng ký

4 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

5 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

6 Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

7 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

8 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

9 Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

10 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
1
4
6
0
5
 Đang online: 696