TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 6041 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lĩnh vực hoạt động Xây dựng

Mức 3

Đăng ký

2 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

3 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

4 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liê Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Mức 3

Đăng ký

5 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt: văn bản thông báo và nêu rõ lý do Việc làm

Mức 3

Đăng ký

6 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; Trường hợp không phê duyệt: văn bản thông báo và nêu rõ lý do. Việc làm

Mức 3

Đăng ký

7 Tuyển sinh trung học cơ sở UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu Giáo dục trung học

Mức 3

Đăng ký

8 Tuyển sinh trung học phổ thông Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Giáo dục trung học

Mức 3

Đăng ký

9 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu Việc làm

Mức 3

Đăng ký

10 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ hạt nhân

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
6
6
1
7
0
3
 Đang online: 127