THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Nguyễn Hoàng Đông Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai cho Nguyễn Hoàng Đông Chứng thực UBND Xã Long Điền Đông
2 Nguyễn Trọng Nghĩa Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai cho Nguyễn Trọng Nghĩa Chứng thực UBND Xã Long Điền Đông
3 LÊ VĂN MẮT ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho LÊ VĂN MẮT Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
4 VĂN THỊ CHỌN ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho VĂN THỊ CHỌN Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
5 TRẦN THỊ TUYẾT MINH ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho TRẦN THỊ TUYẾT MINH Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
6 LÊ VĂN CÔNG ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho LÊ VĂN CÔNG Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
7 NGUYỄN THỊ DUY ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho NGUYỄN THỊ DUY Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
8 PHẠM VĂN ÂN ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho PHẠM VĂN ÂN Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
9 TRẦN VĂN GIANG ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho TRẦN VĂN GIANG Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
10 TRẦN VĂN TỔNG ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho TRẦN VĂN TỔNG Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
3
8
5
0
4
6
 Đang online: 285