THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.00.27.H04-210720-0094 Đề nghị chủ hồ sơ BÙI THỊ HÍA bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.27.H04-210720-0094 TB_TREHAN
2 000.00.27.H04-210720-0096 Đề nghị chủ hồ sơ NGUYỄN THANH THỦY bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.27.H04-210720-0096 TB_TREHAN
3 000.00.27.H04-210720-0100 Đề nghị chủ hồ sơ SƠN DƯƠNG bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.27.H04-210720-0100 TB_TREHAN
4 000.00.27.H04-210720-0102 Đề nghị chủ hồ sơ TRƯƠNG THỊ XUÂN bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.27.H04-210720-0102 TB_TREHAN
5 000.00.12.H04-210716-0332 Đề nghị chủ hồ sơ Lâm Thị Vân bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-210716-0332 TB_TREHAN
6 000.00.12.H04-210716-0338 Đề nghị chủ hồ sơ LS Võ Hùng Cường bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-210716-0338 TB_TREHAN
7 000.00.08.H04-210714-0319 Đề nghị chủ hồ sơ Cty Đức Trọng bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.08.H04-210714-0319 TB_TREHAN
8 000.00.12.H04-210713-0058 Đề nghị chủ hồ sơ LS Nguyễn Văn Sáng bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-210713-0058 TB_TREHAN
9 000.00.12.H04-210713-0059 Đề nghị chủ hồ sơ LS Đặng Văn Quan bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-210713-0059 TB_TREHAN
10 000.00.12.H04-210714-0349 Đề nghị chủ hồ sơ phạm thị hoàng bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-210714-0349 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
2
4
9
9
2
0
 Đang online: 119