TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 6121 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

3 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Mức 4

Đăng ký

4 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; Trường hợp không phê duyệt: văn bản thông báo và nêu rõ lý do. Việc làm

Mức 3

Đăng ký

5 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp Phòng Tư pháp Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

6 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

7 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

8 Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội. Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

9 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Mức 3

Đăng ký

10 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
0
8
3
3
4
1
 Đang online: 102