TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 4423 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

Mức 4

Đăng ký

5 Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức cấp tỉnh Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Mức 4

Đăng ký

6 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật

Mức 4

Đăng ký

8 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp Tỉnh Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Dịch vụ du lịch khác

Mức 3

Đăng ký

10 Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
5
0
1
0
6
 Đang online: 417