TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 98 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Ủy ban nhân dân cấp xã Công nghiệp địa phương Mức 2
2 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Giải quyết tố cáo Mức 2
3 thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Mức 2
4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng Mức 2
5 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Tôn giáo Mức 2
6 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Tôn giáo Mức 2
7 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Tôn giáo Mức 2
8 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Tôn giáo Mức 2
9 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Công tác Dân tộc Mức 2
10 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Công tác Dân tộc Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
7
2
3
7
1
8
 Đang online: 1049