TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 31 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

2 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

3 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

4 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Sở Giao thông vận tải Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

6 Cấp Giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

7 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Sở Giao thông vận tải Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

8 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

9 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

10 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
9
8
2
5
3
8
 Đang online: 267