TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 6121 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí

Mức 3

Đăng ký

2 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

3 Công nhận khu vực biển cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội. Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Mức 3

Đăng ký

6 Đăng ký khai thác nước dưới đất Ủy ban nhân dân cấp huyện Tài nguyên nước

Mức 3

Đăng ký

7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất. Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

8 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Phòng Nội vụ Tôn giáo Chính phủ

Mức 3

Đăng ký

9 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lĩnh vực hoạt động Xây dựng

Mức 3

Đăng ký

10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp huyện Gia đình

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
0
3
9
6
2
1
 Đang online: 136