TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu thủ tục hành chính

* Lựa chọn đơn vị và lĩnh vực hoặc nhập tên thủ tục hành chính mà ông/bà cần giải quyết

Tìm thấy 125 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân Công An

Mức 3

Đăng ký

2 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức - Biên chế

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức - Biên chế

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức - Biên chế

Mức 4

Đăng ký

5 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Bạc Liêu Chính sách thuế

Mức 4

Đăng ký

6 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Mức 3

Đăng ký

7 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Cơ quan quản lý quy hoạch huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Mức 3

Đăng ký

8 Giao khu vực biển cấp huyện Phòng Tài nguyên và môi trường Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký

9 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cấp huyện Phòng Tài nguyên và môi trường Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký

10 Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyện Phòng Tài nguyên và môi trường Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
7
6
2
1
0
8
 Đang online: 564