TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 162 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân Công An

Mức 3

Đăng ký

2 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Bảo vệ chăm sóc trẻ em Mức 2
3 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Cơ quan công an đăng ký Bảo vệ chăm sóc trẻ em Mức 2
4 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Mức 2
5 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Mức 2
6 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục và Đào tạo Mức 2
7 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục và Đào tạo Mức 2
8 Tiếp công dân tại cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tiếp công dân Mức 2
9 Xử lý đơn tại cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Xử lý đơn Mức 2
10 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
9
6
5
7
8
7
 Đang online: 225