TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 3 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố tực thuộc trung ương Sở Công Thương Xúc tiến thương mại

Mức 4

Đăng ký

2 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Sở Công Thương Xúc tiến thương mại

Mức 4

Đăng ký

3 Thông báo hoạt đông khuyến mại Sở Công Thương Xúc tiến thương mại

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
3
0
0
1
6
9
 Đang online: 122