TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 10 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

2 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Tôn giáo Mức 2
3 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có đỊa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

5 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

6 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Tôn giáo Mức 2
7 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Tôn giáo Mức 2
8 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Tôn giáo Mức 2
10 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
0
2
8
6
7
1
 Đang online: 195