TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 1574 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường

Mức 3

Đăng ký

2 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Kinh tế đối ngoại). Đầu tư tại Việt nam

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn

Mức 4

Đăng ký

5 Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn

Mức 4

Đăng ký

6 Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Gia đình

Mức 4

Đăng ký

8 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Gia đình

Mức 4

Đăng ký

9 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch Gia đình

Mức 4

Đăng ký

10 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Gia đình

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
1
4
1
8
4
9
 Đang online: 374