TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 67 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

2 Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bạc Liêu Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

3 Thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy trong trường hợp cơ sở cai nghiện có văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bạc Liêu Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

4 Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bạc Liêu Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bạc Liêu Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

6 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động ngoài nước

Mức 3

Đăng ký

7 Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp

Mức 3

Đăng ký

8 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 3

Đăng ký

9 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

10 Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
0
9
4
7
4
9
 Đang online: 148