TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.27.24.H04-210920-0235

Họ tên người nộp: TRẦN HOÀNG LINH
Tổ chức/Cá nhân: TRẦN HOÀNG LINH
Địa chỉ: ấp 10B
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 20/09/2021
Ngày hẹn trả: 22/09/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
0
9
8
5
5
3
 Đang online: 520