Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15
Giải quyết: 15
Trước hạn: 8
Đúng hạn: 15
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 4
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 2
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 337
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 337
Giải quyết: 314
Trước hạn: 214
Đúng hạn: 303
Trễ hạn: 11
Sở Công thương
Mức độ 2: 498
Mức độ 3: 6505
Mức độ 4: 1381
Tiếp nhận: 8384
Giải quyết: 7897
Trước hạn: 99
Đúng hạn: 7897
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 150
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 165
Giải quyết: 146
Trước hạn: 58
Đúng hạn: 111
Trễ hạn: 35
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 3564
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 3569
Giải quyết: 3455
Trước hạn: 3219
Đúng hạn: 3455
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 74
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 80
Giải quyết: 62
Trước hạn: 36
Đúng hạn: 41
Trễ hạn: 21
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 1608
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 1650
Giải quyết: 1576
Trước hạn: 1394
Đúng hạn: 1575
Trễ hạn: 1
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 134
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 134
Giải quyết: 134
Trước hạn: 125
Đúng hạn: 134
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 1382
Mức độ 3: 25
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 1413
Giải quyết: 1384
Trước hạn: 1263
Đúng hạn: 1357
Trễ hạn: 27
Sở Tài chính
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 2
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 410
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 410
Giải quyết: 323
Trước hạn: 186
Đúng hạn: 321
Trễ hạn: 2
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 2145
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2145
Giải quyết: 2092
Trước hạn: 1651
Đúng hạn: 2021
Trễ hạn: 71
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 182
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 169
Tiếp nhận: 351
Giải quyết: 291
Trước hạn: 273
Đúng hạn: 291
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 343
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 344
Giải quyết: 305
Trước hạn: 168
Đúng hạn: 301
Trễ hạn: 4
Sở Y tế
Mức độ 2: 513
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 515
Giải quyết: 465
Trước hạn: 397
Đúng hạn: 465
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 3322
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3326
Giải quyết: 3263
Trước hạn: 615
Đúng hạn: 3089
Trễ hạn: 174
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 2298
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 2304
Giải quyết: 963
Trước hạn: 548
Đúng hạn: 706
Trễ hạn: 257
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 609
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 609
Giải quyết: 344
Trước hạn: 311
Đúng hạn: 336
Trễ hạn: 8
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 1666
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1666
Giải quyết: 1233
Trước hạn: 722
Đúng hạn: 1228
Trễ hạn: 5
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 3436
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3439
Giải quyết: 3244
Trước hạn: 500
Đúng hạn: 2858
Trễ hạn: 386
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 3059
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3060
Giải quyết: 1966
Trước hạn: 1350
Đúng hạn: 1966
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 2
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 13801
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 13807
Giải quyết: 1573
Trước hạn: 1298
Đúng hạn: 1125
Trễ hạn: 448
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 15 0 0 15 15 8 15 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 6 0 0 6 4 2 2 2
Công an Tỉnh 337 0 0 337 314 214 303 11
Sở Công thương 498 6505 1381 8384 7897 99 7897 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 150 0 15 165 146 58 111 35
Sở Giao thông Vận tải 3564 0 5 3569 3455 3219 3455 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 74 0 6 80 62 36 41 21
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1608 24 18 1650 1576 1394 1575 1
Sở Nội vụ 134 0 0 134 134 125 134 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1382 25 6 1413 1384 1263 1357 27
Sở Tài chính 2 0 0 2 2 0 2 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 410 0 0 410 323 186 321 2
Sở Tư Pháp 2145 0 0 2145 2092 1651 2021 71
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 182 0 169 351 291 273 291 0
Sở Xây Dựng 343 1 0 344 305 168 301 4
Sở Y tế 513 0 2 515 465 397 465 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 3322 4 0 3326 3263 615 3089 174
UBND Huyện Hòa Bình 2298 3 3 2304 963 548 706 257
UBND Huyện Hồng Dân 609 0 0 609 344 311 336 8
UBND Huyện Phước Long 1666 0 0 1666 1233 722 1228 5
UBND Huyện Vĩnh Lợi 3436 3 0 3439 3244 500 2858 386
UBND Thị Xã Giá Rai 3059 1 0 3060 1966 1350 1966 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 3 0 0 3 2 0 2 0
UBND TP Bạc Liêu 13801 6 0 13807 1573 1298 1125 448

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
7
9
2
3
3
9
 Đang online: 967