TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 47 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS Sở Giao thông vận tải Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

2 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

3 Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc Sở Giao thông vận tải Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

4 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia – Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam. Sở Giao thông vận tải Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

5 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Sở Giao thông vận tải Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

6 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia Sở Giao thông vận tải Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

7 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia-Lào-Việt Nam Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

8 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia -Lào -Việt Nam Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

9 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia Sở Giao thông vận tải Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

10 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
1
9
0
5
8
6
 Đang online: 289