TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 4 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình Ủy ban nhân dân cấp huyện Người có công

Mức 3

Đăng ký

2 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Mức 3

Đăng ký

3 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Người có công

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Ủy ban nhân dân cấp huyện Người có công

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
9
2
4
1
3
 Đang online: 99