TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 86 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá Chi cục Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

2 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

3 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Chi cục Thủy sản Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

4 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng Chi cục Thủy sản Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

6 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

7 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Chi cục Thủy sản Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

9 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

10 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) Chi cục Thủy sản Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
3
0
2
0
2
4
 Đang online: 115