TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 16 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

2 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

3 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch Mức 2
5 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch Mức 2
6 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch Mức 2
7 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

8 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

10 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
7
5
4
0
4
0
 Đang online: 209