TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 93 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản Mức 2
2 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản Mức 2
3 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm Mức 2
4 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm Mức 2
5 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm Mức 2
6 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm Mức 2
7 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm Mức 2
8 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm Mức 2
9 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Văn phòng đăng ký đất đai Đăng ký biện pháp bảo đảm Mức 2
10 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Văn phòng đăng ký đất đai Đăng ký biện pháp bảo đảm Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
9
8
2
6
1
8
 Đang online: 123