TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 7601171901601

Họ tên người nộp: PHAN THANH MỸ
Tổ chức/Cá nhân: PHAN THANH MỸ
Địa chỉ: Thạnh Hưng 1
Lĩnh vực: Chứng thực
Tên hồ sơ: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 04/03/2021
Ngày hẹn trả: 08/03/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
1
9
8
0
9
4
 Đang online: 373