THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 2010742102016 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Thị Minh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2010742102016 TB_TREHAN
2 0311752101124 Đề nghị chủ hồ sơ Trần Văn Mưa bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311752101124 TB_TREHAN
3 0311442107641 Đề nghị chủ hồ sơ Bùi Thị Hằng (tùng) bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311442107641 TB_TREHAN
4 1602772000157 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH Diễm Ốc Xinh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1602772000157 TB_TREHAN
5 0311812100144 Đề nghị chủ hồ sơ Trần Văn Luyện bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311812100144 TB_TREHAN
6 1103092000257 Đề nghị chủ hồ sơ Chi nhánh I - Công ty TNHH MTV Thủy sản Thủy Chung bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1103092000257 TB_TREHAN
7 1103092000266 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH MTV Thủy sản Nguyễn An bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1103092000266 TB_TREHAN
8 1109292000097 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1109292000097 TB_TREHAN
9 2010512106446 Đề nghị chủ hồ sơ phạm thị mười bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2010512106446 TB_TREHAN
10 2010742101929 Đề nghị chủ hồ sơ Phạm Văn Thêm bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2010742101929 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
1
5
0
9
3
5
 Đang online: 386