TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.27.24.H04-210923-0181

Họ tên người nộp: TRỊNH CÔNG THƯƠNG
Tổ chức/Cá nhân: TRỊNH HOÀNG NAM
Địa chỉ: ấp 2
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 23/09/2021
Ngày hẹn trả: 30/09/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
7
5
8
7
3
6
 Đang online: 360