TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.27.24.H04-210923-0178

Họ tên người nộp: HUỲNH THANH BÌNH
Tổ chức/Cá nhân: BÀNH KIM HUÊ
Địa chỉ: ấp 1
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 23/09/2021
Ngày hẹn trả: 28/10/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
0
7
2
6
2
4
 Đang online: 199