TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 14110 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Mức 2
2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Mức 2
3 Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Mức 2
4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với công ty bị tách (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần) Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Mức 2
5 Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội Mức 2
6 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ - Tỉnh Bạc Liêu, UBND cấp huyện - Tỉnh Bạc Liêu Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống quốc dân và cơ sở giáo dục khác Mức 2
7 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá Chi cục Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

8 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

9 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Chi cục Thủy sản Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

10 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng Chi cục Thủy sản Thủy sản

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
7
8
9
1
7
0
 Đang online: 95