TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 57 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Văn phòng đăng ký đất đai Đăng ký biện pháp bảo đảm

Mức 3

Đăng ký

2 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Văn phòng đăng ký đất đai Đăng ký biện pháp bảo đảm

Mức 3

Đăng ký

3 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Văn phòng đăng ký đất đai Đăng ký biện pháp bảo đảm

Mức 3

Đăng ký

4 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm

Mức 3

Đăng ký

5 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm

Mức 3

Đăng ký

6 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm

Mức 3

Đăng ký

7 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm

Mức 3

Đăng ký

8 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm

Mức 3

Đăng ký

9 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký biện pháp bảo đảm

Mức 3

Đăng ký

10 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Phòng Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng Chính sách thuế

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
1
0
5
8
3
0
 Đang online: 720