TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.27.24.H04-210920-0260

Họ tên người nộp: TRƯƠNG NGỌC DỄ
Tổ chức/Cá nhân: BÙI THỊ AN
Địa chỉ: ấp KTA
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 20/09/2021
Ngày hẹn trả: 27/09/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
7
6
2
2
5
6
 Đang online: 569