TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 7605152010746

Họ tên người nộp: Nguyễn Thị Vẹn
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Thị Vẹn
Địa chỉ: ấp Trung Hưng 2
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 04/03/2021
Ngày hẹn trả: 09/03/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
1
9
9
3
1
2
 Đang online: 429