DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

Mã thủ tục hành chính: 1.001737.000.00.00.H04

Đơn vị:

Sở Giao thông Vận tải

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã