TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.27.H04-210928-0060

Họ tên người nộp: Trần Văn Bé
Tổ chức/Cá nhân: Trần Văn Bé
Địa chỉ: ấp Nam Hưng
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 28/09/2021
Ngày hẹn trả: 01/10/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
7
1
6
1
8
7
 Đang online: 1148