TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.08.H04-210928-0015

Họ tên người nộp: Trần Nhật An
Tổ chức/Cá nhân: Trần Nhật An
Địa chỉ: Phước Thuận 1
Lĩnh vực: Đường bộ
Tên hồ sơ: Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 28/09/2021
Ngày hẹn trả: 05/10/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
7
6
2
2
6
7
 Đang online: 568