THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Phạm Hòa Văn Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai cho Phạm Hòa Văn Chứng thực UBND Xã Long Điền Đông
2 HUỲNH THỊ MỚI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho HUỲNH THỊ MỚI Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
3 TRẦN CẨM LY ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho TRẦN CẨM LY Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
4 TRẦN THỊ NHI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho TRẦN THỊ NHI Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
5 ĐỖ VĂN LINH ĐĂNG K1 LẠI KHAI SINH cho ĐỖ VĂN LINH Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
6 TRẦN THỊ THOẢNG ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho TRẦN THỊ THOẢNG Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
7 TRẦN HẢI HÀ ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho TRẦN HẢI HÀ Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
8 PHAN THỊ MỊ ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho PHAN THỊ MỊ Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
9 ĐỖ THỊ GIÀO ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho ĐỖ THỊ GIÀO Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
10 NGUYỄN THỊ KIỀU ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho NGUYỄN THỊ KIỀU Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
4
1
4
1
8
8
 Đang online: 108