THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Công Ty Cổ Phần Bột Thực Phẩm Tài Ký Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho Công Ty Cổ Phần Bột Thực Phẩm Tài Ký Xúc tiến thương mại Sở Công thương
2 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Xúc tiến thương mại Sở Công thương
3 CÔNG TY TNHH LA VIE Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH LA VIE Xúc tiến thương mại Sở Công thương
4 CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Xúc tiến thương mại Sở Công thương
5 CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
6 Trần Ngọc Điễm Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Trần Ngọc Điễm Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
7 CTY TNHH MTV TÔ SUA BẠC LIÊU 94C-02598; 94C-02574; 94C02566; 94C-02836; 94C-02558; 94C-02559; 94C-04607; 94C-04678; 94L-8300 cho CTY TNHH MTV TÔ SUA BẠC LIÊU Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
8 DNTN SXTM Tiến 94C-00080 cho DNTN SXTM Tiến Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
9 Nguyễn Văn Thia Dơn xác nhận cho Nguyễn Văn Thia Chứng thực UBND Thị trấn Ngan Dừa
10 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân cho NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN Hộ tịch UBND Phường 1

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
9
0
6
5
2
9
 Đang online: 1041