Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 32
Giải quyết: 27
Trước hạn: 10
Đúng hạn: 27
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 4
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 4
Trễ hạn: 0
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 258
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 258
Giải quyết: 246
Trước hạn: 215
Đúng hạn: 241
Trễ hạn: 5
Sở Công thương
Mức độ 2: 149
Mức độ 3: 8571
Mức độ 4: 1310
Tiếp nhận: 10030
Giải quyết: 9811
Trước hạn: 83
Đúng hạn: 9810
Trễ hạn: 1
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 220
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 229
Giải quyết: 214
Trước hạn: 95
Đúng hạn: 173
Trễ hạn: 41
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 3624
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 104
Tiếp nhận: 3733
Giải quyết: 3356
Trước hạn: 3002
Đúng hạn: 3356
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 71
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 73
Giải quyết: 44
Trước hạn: 18
Đúng hạn: 25
Trễ hạn: 19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 1069
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 1100
Giải quyết: 1007
Trước hạn: 946
Đúng hạn: 1007
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 213
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 42
Tiếp nhận: 255
Giải quyết: 243
Trước hạn: 205
Đúng hạn: 241
Trễ hạn: 2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 1119
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 84
Tiếp nhận: 1214
Giải quyết: 1131
Trước hạn: 983
Đúng hạn: 1124
Trễ hạn: 7
Sở Tài chính
Mức độ 2: 25
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 25
Giải quyết: 20
Trước hạn: 17
Đúng hạn: 20
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 284
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 288
Giải quyết: 219
Trước hạn: 113
Đúng hạn: 212
Trễ hạn: 7
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 3646
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3646
Giải quyết: 3458
Trước hạn: 2816
Đúng hạn: 3434
Trễ hạn: 24
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 140
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 311
Tiếp nhận: 451
Giải quyết: 305
Trước hạn: 286
Đúng hạn: 305
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 741
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 741
Giải quyết: 698
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 681
Trễ hạn: 17
Sở Y tế
Mức độ 2: 708
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 723
Giải quyết: 637
Trước hạn: 552
Đúng hạn: 637
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 3907
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 3944
Giải quyết: 2896
Trước hạn: 752
Đúng hạn: 2831
Trễ hạn: 65
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 2169
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 2172
Giải quyết: 988
Trước hạn: 640
Đúng hạn: 743
Trễ hạn: 245
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 537
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 545
Giải quyết: 252
Trước hạn: 255
Đúng hạn: 245
Trễ hạn: 7
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 5503
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 5510
Giải quyết: 1948
Trước hạn: 878
Đúng hạn: 1881
Trễ hạn: 67
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 7396
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7398
Giải quyết: 6037
Trước hạn: 397
Đúng hạn: 5694
Trễ hạn: 343
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 6446
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 6468
Giải quyết: 6108
Trước hạn: 1423
Đúng hạn: 6108
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 182
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 182
Giải quyết: 171
Trước hạn: 164
Đúng hạn: 165
Trễ hạn: 6
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 13945
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 13951
Giải quyết: 1709
Trước hạn: 459
Đúng hạn: 1624
Trễ hạn: 85
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 27 0 5 32 27 10 27 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 4 0 0 4 4 2 4 0
Công an Tỉnh 258 0 0 258 246 215 241 5
Sở Công thương 149 8571 1310 10030 9811 83 9810 1
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 220 1 8 229 214 95 173 41
Sở Giao thông Vận tải 3624 5 104 3733 3356 3002 3356 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 71 0 2 73 44 18 25 19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1069 2 29 1100 1007 946 1007 0
Sở Nội vụ 213 0 42 255 243 205 241 2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1119 11 84 1214 1131 983 1124 7
Sở Tài chính 25 0 0 25 20 17 20 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 284 2 2 288 219 113 212 7
Sở Tư Pháp 3646 0 0 3646 3458 2816 3434 24
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 140 0 311 451 305 286 305 0
Sở Xây Dựng 741 0 0 741 698 0 681 17
Sở Y tế 708 0 15 723 637 552 637 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 3907 1 36 3944 2896 752 2831 65
UBND Huyện Hòa Bình 2169 1 2 2172 988 640 743 245
UBND Huyện Hồng Dân 537 0 8 545 252 255 245 7
UBND Huyện Phước Long 5503 4 3 5510 1948 878 1881 67
UBND Huyện Vĩnh Lợi 7396 2 0 7398 6037 397 5694 343
UBND Thị Xã Giá Rai 6446 21 1 6468 6108 1423 6108 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 182 0 0 182 171 164 165 6
UBND TP Bạc Liêu 13945 5 0 13951 1709 459 1624 85

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
9
2
3
8
1
 Đang online: 281