TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.29.H04-210916-0037

Họ tên người nộp: ( Nguyễn VĂn Ngươn)
Tổ chức/Cá nhân: Dương Thị Thanh ( Nguyễn VĂn Ngươn)
Địa chỉ: Anh Dũng
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 16/09/2021
Ngày hẹn trả: 20/09/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
9
3
4
6
9
4
 Đang online: 982