THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 NGUYỄN KIM THƯƠNG Đăng ký khai sinh cho bản thân cho NGUYỄN KIM THƯƠNG Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
2 NGUYỄN VĂN MAI Đăng ký khai sinh cho bản thân cho NGUYỄN VĂN MAI Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
3 LÊ TẤN NGOAN Đăng ký khai sinh cho bản thân cho LÊ TẤN NGOAN Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
4 LÊ THỊ DIỆU Đăng ký khai sinh cho bản thân cho LÊ THỊ DIỆU Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
5 LÊ THỊ QUÍCH Đăng ký khai sinh cho bản thân cho LÊ THỊ QUÍCH Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
6 NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG Đăng ký khai sinh cho bản thân cho NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
7 NGUYỄN VĂN THẾ Đăng ký khai sinh cho bản thân cho NGUYỄN VĂN THẾ Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
8 LÊ THỊ BẠCH CÚC Đăng ký khai sinh cho bản thân cho LÊ THỊ BẠCH CÚC Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
9 ĐẶNG THI SA Đăng ký khai sinh cho bản thân cho ĐẶNG THI SA Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
10 HUỲNH THỊ KIỀU Đăng ký khai sinh cho bản thân cho HUỲNH THỊ KIỀU Hộ tịch UBND Xã An Trạch A

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
3
5
3
3
3
 Đang online: 23