TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.23.23.H04-210618-0152

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: huỳnh văn son
Địa chỉ: khóm 6
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 18/06/2021
Ngày hẹn trả: 25/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
4
1
4
3
7
1
 Đang online: 109