TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 4509 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh

Mức 3

Đăng ký

2 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh

Mức 3

Đăng ký

3 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh

Mức 3

Đăng ký

4 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh

Mức 3

Đăng ký

5 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh

Mức 3

Đăng ký

6 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh

Mức 3

Đăng ký

7 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh

Mức 3

Đăng ký

8 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Bảo vệ chăm sóc trẻ em

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn vệ sinh lao động

Mức 3

Đăng ký

10 Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn vệ sinh lao động

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
4
1
5
2
4
9
 Đang online: 232