TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 2010442112252

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Trần Thị Hai (Tuấn )
Địa chỉ: Đại Điền
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 18/05/2021
Ngày hẹn trả: 31/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
1
9
7
7
5
 Đang online: 121