TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 125 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân Công An

Mức 3

Đăng ký

2 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức - Biên chế

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức - Biên chế

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức - Biên chế

Mức 4

Đăng ký

5 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Bạc Liêu Chính sách thuế

Mức 4

Đăng ký

6 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Mức 3

Đăng ký

7 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Cơ quan quản lý quy hoạch huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Mức 3

Đăng ký

8 Giao khu vực biển cấp huyện Phòng Tài nguyên và môi trường Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký

9 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cấp huyện Phòng Tài nguyên và môi trường Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký

10 Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyện Phòng Tài nguyên và môi trường Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
7
8
5
7
9
9
 Đang online: 125