TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 7 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục thành lập hội. Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội. Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục đổi tên hội Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

5 Thủ tục hội tự giải thể. Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

6 Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội. Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội. Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
3
1
3
3
7
 Đang online: 283