TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 12 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở

Mức 4

Đăng ký

4 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở

Mức 4

Đăng ký

5 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở

Mức 4

Đăng ký

6 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở

Mức 4

Đăng ký

8 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở

Mức 4

Đăng ký

9 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở

Mức 4

Đăng ký

10 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
3
1
7
2
0
 Đang online: 155