TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 45 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Mức 3

Đăng ký

2

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Mức 3

Đăng ký

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Mức 3

Đăng ký

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Mức 3

Đăng ký

5

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.

Lâm nghiệp

Mức 3

Đăng ký

6

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Chi cục Kiểm lâm

Lâm nghiệp

Mức 3

Đăng ký

7

Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.

Lâm nghiệp

Mức 3

Đăng ký

8

Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu)

Chi cục Thủy sản

Thủy sản

Mức 3

Đăng ký

9

Xóa đăng ký tàu cá

Thủy sản

Mức 3

Đăng ký

10

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu)

Chi cục Thủy sản

Thủy sản

Mức 3

Đăng ký