TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 293 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Mức 2

2

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Mức 2

3

Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

Mức 2

4

Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

Mức 2

5

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

Mức 2

6

Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Mức 2

7

Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Mức 2

8

Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Mức 2

9

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Mức 2

10

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

BHXH huyện

Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ- BNN)

Mức 2