TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 4

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 101 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

Mức độ

1

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục mầm non

Mức 3

Đăng ký

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn Hóa – Thông tin

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 4

Đăng ký

3

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn Hóa – Thông tin

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 4

Đăng ký

4

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn Hóa – Thông tin

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 4

Đăng ký

5

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn Hóa – Thông tin

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 4

Đăng ký

6

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Văn hóa cơ sở

Mức 3

Đăng ký

7

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Văn hóa cơ sở

Mức 3

Đăng ký

8

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Văn hóa cơ sở

Mức 3

Đăng ký

9

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Phòng Văn hóa và Thông tin

Gia đình

Mức 3

Đăng ký

10

Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Môi trường

Mức 3

Đăng ký